Grafik 2010 - 2014
"Vänner" ImageOn 26x19cm
"Väktare" ImageOn 28x34cm
"Flyktfåglar" Monotypi 46x64cm
"Gränsland" ImageOn 29x37cm
"Vildhästar" ImageOn 26x37m
"Fågelbo med utsikt" Monotypi 19x25cm
"Przewalskis hästar" Monotypi 44x66cm
"Vildhästar 2" ImageOn 23x24cm
"Ringmärkt" Monotypi 24x29cm
"Svansande" ImageOn 25x28cm
"Nattbesök" ImageOn 20x25cm
"Svansande" variation ImageOn 26x28cm
"Tveksamt vägval" ImageOn 17x20cm
"Sommarhare" Blandteknik 28x28cm
"Ljus utsikt" ImageOn 20x25cm
"Pärluggleungar" ImageOn 17x22cm
"Nattuggla" Monotypi 25x25cm
"Ok, jag ger mig-kanske" ImageOn 21x29cm
"På djupt vatten" ImageOn 27x34cm
"Höstuggla" Monotypi 29x40cm
"Hjärtevän" ImageOn 27x28cm
"Passage i tiden" ImageOn 28x39cm
"Tidvatten" Monotypi 29x39cm
"En annan tid" Monotypi 27x38cm
"Vid porten" Monotypi 27x38cm